Search results

 1. Areál augustiniánského kláštera v Roudnici nad Labem : [rukopis] (příspěvek k poznávání regionálních dějin a rozvoji estetického cítění žáků 1. stupně základní školy) / Hana Němcová   .  2004 . 88 l., [36] l. obr. příl.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad C00/100
 2. Demografická charakteristika romské populace v Roudnici n.L. : [rukopis] výzkumná studie / Eva Cikánková   .  1997 . 73 listů
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad C00/100
 3. Dopravní a hluková situace obcí Roudnice nad Labem a Vědomice po dostavbě obchvatu [rukopis] / Adam Javorčák   .  2012 . 91 l. [2] l. příl.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad C00/100
 4. Galerie výtvarného umění v Roudnici nad Labem a její fond z hlediska estetického působení : [rukopis] (didaktický materiál pro výuku předmětů výtvarná výchova a vlastivěda) / Hana Pejřimovská   .  2004 . 96 l., [26] l. příl.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad C00/100
 5. Geografie města Roudnice nad Labem / [rukopis] Pavlína Kaňková   .  2005 . 86 l.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad C00/100
 6. Gymnázium v Roudnici nad Labem 1877-1953 [rukopis] / Mirka Dohnalová   .  2010 . 84 l., [13] l. příl.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad C00/100
 7. Moje město Roudnice : integrovaný tematický celek ve výuce vlastivědy [rukopis] / Michaela Sálusová   .  2015 . 143 l.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad C00/100
 8. Povodně na Labi v roce 2002 se zaměřením na destrukci břehů a břehových porostů v úseku Roudnice nad Labem - Ústí nad Labem / [rukopis] Jan Uhnavý   .  2004 . 69 s., 12 s. obr. a m. příl.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad C00/100
 9. Slang školní mládeže v Roudnici nad Labem / [rukopis] Michaela Mrázková   .  1998 . 55 listů, příl.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad C00/100
 10. Současný stav populací topolu černého na Labi mezi Roudnicí nad Labem a Litoměřicemi [rukopis] / Martin Rybenský   .  2009 . 73 l. [23] l. příl.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad C00/100