Search results

 1. 100 uměleckých děl ze sbírek Galerie moderního umění v Roudnici nad Labem ke stému výročí založení = 100 artworks from the collection of the Gallery of Modern Art in the Roudnice nad Labem to mark its centenary / [úvodní texty Alena Potůčková, Jana Ryšánková ; překlad Adrian Dean]   .  V Roudnici nad Labem :  Galerie moderního umění v Roudnici nad Labem,  2011 . 239 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  kat. výtvarné kultury PF00/100
 2. August Švagrovský a jeho sbírka / Miroslava Hlaváčková   .  Roudnice nad Labem :  Galerie moderního umění v Roudnici nad Labem,  2008 . 189 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  volný výběr10/000
 3. Deníky roudnického hejtmana Blažeje Albína z Weisenberku z let 1611 a 1625 / k vydání připravil Petr Kopička   .  Praha :  KLP - Koniasch Latin Press,  2003 . lxxxiv, 70 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  kat. historie FF00/100
 4. Galerie Roudnice / text napsala Miroslava Hlaváčková ; fotografie Jan Brodský a archiv galerie ; grafická úprava Jan Brodský   .  V Roudnici n. L. : Oblastní galerie výtvarného umění, 1986 . 51 stran, 174 nečíslovaných stran fotografických a obrazových příloh
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad B10/000
 5. Roudnice nad Labem a okolí : průvodce historií = Roudnice nad Labem and its environs : a guidebook to history = Roudnice nad Labem und Umgebung : Führer durch die Geschichte / Miroslava Hlaváčková   .  Roudnice nad Labem :  Kulturní zařízení Města Roudnice nad Labem,  c2006 . 121 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  volný výběr10/000
 6. Ubi est finis huius libri deus scit : Středověká knihovna augustiniánských kanovníků v Roudnici nad Labem / Michal Dragoun, Lucie Doležalová, Adéla Ebersonová (edd.)   .  Praha : Scriptorium, 2015 . 675 stran, 16 nečíslovaných stran obrazových příloh
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  kat. historie FF00/100
 7. Vývoj roudnické lobkovické knihovny (na základě průzkumu archívních pramenů) / Alena Richterová   .  Praha :  Státní nakladatelství technické literatury,  1989 . 246 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad B20/000