Search results

 1. Global competition, sustainable development and civil society : three major challenges for contemporary urban governance and their reflection in local development practices in Prague / Luděk Sýkora   .  Roč. 37, č. 2 (2002), s. 65-83.Acta Universitatis Carolinae.
  article
 2. Changes in the spatial structure of Prague and Brno in the 1990s / Luděk Sýkora, Jiří Kamenický, Petr Hauptmann   .  Roč. 35, č. 1 (2000), s. 61-76.Acta Universitatis Carolinae.
  article
 3. Migrace a koncentrační procesy v osídlení a metropolitní oblast Prahy / Šašek, Miloslav   .  Regional development and planning Regional Development and Planning.s. 1-7.
  article
 4. Nakládání s komunálními bioodpady z praxe Prahy / Anna Vojtěchová   .  Nakládání s bioodpady v legislativě a praxi.Nakládání s bioodpady v legislativě a praxi.s. 34-36.
  article
 5. Padesát pět let vodárenské biologie v Praze / Alena Sládečková   .  Vodárenská biologie 2011.s. 5-6.
  article
 6. Second housing at the edge of Prague metropolitan area : a SWOT analysis / Jiří Vágner   .  Roč. 37, č. 2 (2002), s. 175-183.Acta Universitatis Carolinae.
  article


  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.