Search results

 1. Hydrogeologická mapa ČR. List 13 : Měř. 1:50 000 / [vyd.] Ústřední ústav geologický   .  Praha :  Ústřední ústav geologický,  1986- . 10 listů
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad E00/1200
 2. Mapa geochemické reaktivity hornin ČSR. List 13 : Měř. 1:50 000 / vyd. Ústřední ústav geologický, Praha   .  Praha :  Ústřední ústav geologický,  1985- . 3 listy
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad E00/500
 3. Mapa geochemie povrchových vod ČR. List 13 : Měř. 1:50 000 / [vyd.] Český geologický ústav   .  Praha :  Český geologický ústav,  1986- . 14 listů
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad E00/1800
 4. Mapa chráněných území přírody ČSR. List 13 : Měř. 1:100 000 / vyd. Ústřední ústav geologický, Praha   .  Praha :  Ústřední ústav geologický,  1988- . 4 listy
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad E00/800
 5. Mapa inženýrskogeologického rajonování ČR. List 13 : Měř. 1:50 000 / [vyd.] Ústřední ústav geologický   .  Praha :  Ústřední ústav geologický,  1988 . 6 listů
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad E00/700
 6. Mapa ložisek nerostných surovin ČR. List 13 : Měř. 1:50 000 / vyd. Český geologický ústav   .  Praha :  Český geologický ústav,  1986- . 14 listů
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad E00/1800
 7. Půdně interpretační mapa ČR. List 13 : Měř. 1:50 000 / [vyd.] Český geologický ústav   .  Praha :  Český geologický ústav,  1989- . 4 listy
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad E00/400
 8. Půdní mapa ČR. List 13 : Měř. 1:50 000 / [vyd.] Český geologický ústav   .  Praha :  Český geologický ústav,  1989- . 7 listů
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad E00/700


  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.