Search results

 1. Kvartérní sedimenty a přírodní nebezpečí v okolí Santa Lucie ve střední Nikaragui = Quaternary sediments and natural hazards in the environs of Santa Lucia in central Nicaragua / Pavel Havlíček   .  Zprávy o geologických výzkumech v roce 2007.s. 200-201.
  article
 2. Nové výzkumy v centrální části Nikaragujských kenozoických vulkanitů = New data from the central part of the Nicaraguan Cenozoic volcanism / Petr Hradecký, David Buriánek   .  Zprávy o geologických výzkumech v roce 2007.s. 202-204.
  article
 3. Proces řešení regionálního konfliktu v Nikaragui a ve Střední Americe / Josef Lysoněk   .  Mezinárodní vztahy.Roč. 24, č. 1 (1989), s. 14-23.
  article
 4. Země pokrokových přeměn : (k výročí nikaragujské revoluce) / Alois Šula   .  Mezinárodní vztahy.Roč. 18, č. 7 (1983), s. 35-44.
  article


  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.