Search results

 1. Analýza faktorů ovlivňujících rozvoj malého a středního podnikání v Moravskoslezském kraji / Jarmila Šebestová   .  Karviná :  Slezská univerzita,  2007 . 143 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  volný výběr20/000
 2. Čítanka kreativních průmyslů / Michal Koleček (ed.)   .  V Ústí nad Labem : Fakulta umění a designu Univerzity Jana Evangelisty Purkyně, [2017]  ©2017 . 44 stran
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  volný výběr100/000
 3. Demografický, sociální a ekonomický vývoj Moravskoslezského kraje v letech 2000 až 2004 / zpracoval ČSÚ, Krajská reprezentace Ostrava   .  Ostrava :  Český statistický úřad, Krajská reprezentace Ostrava,  2005 . 137 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad D10/000
 4. Edukace žáků s poruchou autistického spektra v kontextu rozvoje klíčových kompetencí / Petr Adamus   .  Ostrava :  Ostravská univerzita v Ostravě, Pedagogická fakulta,  2014 . 182 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  volný výběr10/000
 5. Chráněná území ČR. Díl 10, Ostravsko   .  Praha :  Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky,  2004 . 454 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad D40/000
  volný výběr10/000
 6. Profilace měkkých faktorů regionálního rozvoje jako nástroj posilování regionální odolnosti a adaptability / Jaroslav Koutský, Petr Rumpel, Ondřej Slach a kol.   .  Ústí nad Labem : Univerzita J.E. Purkyně v Ústí nad Labem, 2012 . 48 stran
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  volný výběr10/000
 7. Průmyslová krajina 2009 : sborník referátů z odborné mezinárodní konference   .  Ostrava :  Sdružení pro rozvoj Moravskoslezského kraje,  2009 . 96 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  volný výběr01/000
  book
 8. Realizace multikulturní výchovy a vzdělávání v mateřské škole / Radmila Burkovičová, Jana Navrátilová   .  Ostrava :  Ostravská univerzita, Pedagogická fakulta,  2014 . 150 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  PF - CPP - David Bauer, Mgr.00/100
 9. Slavné vily Moravskoslezského kraje / Jindřich Vybíral (ed.) ; Naďa Goryczková, Martin Strakoš, Vladimír Šlapeta ; fotografie Markéta Kubačáková   .  Praha :  Foibos,  2008 . 197 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  kat. historie FF00/100
  volný výběr10/000
 10. Sociální aspekty nezaměstnanosti mladých lidí s nízkou úrovní vzdělání : (výzkum situace a postojů mladých lidí s nízkou úrovní vzdělání v Moravskoslezském kraji) / Jana Trhlíková, Jiří Vojtěch   .  Praha :  Národní ústav odborného vzdělávání,  2003 . 22 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad E10/000

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.