Search results

  1. Příspěvek k poznání fauny pavouků EVL „Písčiny u Oleška“ (Česká republika) = Contribution to the knowledge of spider fauna of locality „Písčiny u Oleška“ (Czech Republic) / Michal Holec   .  Studia oecologica.Roč. 3, č. 2 (2009), s. 39-52.
    article
  2. Revitalizace malých vodních toků v severních Čechách = Revitalization of small streams in North Bohemia / Martin Neruda, Milan Holý, Vladimír Vopat, Dagmar Brejšová   .  Studia oecologica.Roč. 1, č. 1 (2007), s. 63-67.
    article
  3. Revitalizace malých vodních toků v severních Čechách = Revitalization of small streams in North Bohemia / Martin Neruda, Milan Holý, Vladimír Vopat, Dagmar Brejšová   .  Studia oecologica.Roč. 1, č. 2 (2007), s. 72-76.
    article