Search results

 1. Karlovarsko - Chebsko : 1:50 000. 7, Karlovy Vary [kartografický dokument]   .  Praha :  Naše vojsko,  1992 . 1 list
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad D20/000
 2. Karlovarsko-Chebsko [kartografický dokument] : Klingental : soubor topografických map 1:50 000 / [zpracoval] Vojenský zeměpisný ústav   .  Praha :  Naše vojsko,  1992 . 1 mapa
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad D20/000
 3. Karlovarsko-Chebsko [kartografický dokument] : Johanngeorgenstadt : soubor topografických map 1:50 000 / [zpracoval] Vojenský zeměpisný ústav   .  Praha :  Naše vojsko,  1992 . 1 atlas
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad D20/000
 4. Krušné hory [kartografický dokument] : Klínovec a Karlovarsko : turistická mapa / zpracoval a vytiskl Vojenský kartografický ústav Harmanec   .  Praha :  Klub českých turistů,  1994 . 1 mapa
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad D10/000
 5. Krušné hory - Karlovarsko [kartografický dokument] : velká cykloturistická mapa / [odp. red. Jiří Rohlík]   .  Zlín :  SHOCart,  1998 . 1 mapa
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad E10/000
 6. Mapa geofaktorů životního prostředí : Mapa významných krajinných jevů. List 11 : Měř. 1:50 000 / [vyd.] Ústřední ústav geologický   .  Praha :  Ústřední ústav geologický,  1989- . 2 listy
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad E00/200
 7. Mapa geofaktorů životního prostředí : Signální mapa střetů zájmů. List 11 : Měř. 1:50 000 / [vyd.] Ústřední ústav geologický   .  Praha :  Ústřední ústav geologický,  1989- . 2 listy
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad E00/200
 8. Mapa geochemie povrchových vod ČR. List 11 : Měř. 1:50 000 / [vyd.] Český geologický ústav   .  Praha :  Český geologický ústav,  1993- . 12 listů
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad E00/1200
 9. Mapa chráněných území přírody ČSR. List 11 : Měř. 1:100 000 / vyd. Ústřední ústav geologický, Praha   .  Praha :  Ústřední ústav geologický,  1996- . 3 listy
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad E00/500
 10. Mapa inženýrskogeologického rajonování ČR. List 11 : Měř. 1:50 000 / [vyd.] Ústřední ústav geologický   .  Praha :  Ústřední ústav geologický,  1990 . 2 listy
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad E00/300


  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.