Search results

 1. Ekologické zemědělství – Jihočeský kraj = Organic farming - region of South Bohemia / Hana Doležalová, Kamil Pícha   .  Ekologické zemědělství 2007 Ekologické zemědělství (konference.s. 14-16.
  article
 2. Informovanost obyvatel Jihočeského kraje o biopotravinách = The informedness of the population in the region of the South Bohemia about the biofood / Markéta Kastnerová, Jaroslav Dubnová   .  Studia oecologica.Roč. 2, č. 2 (2008), s. 58-63.
  article
 3. Sanace ekologických zátěží v Jihočeském kraji / Helena Rybková   .  Sanační technologie XIII.s. 56-58.
  article
 4. Využití přístupů při aktualizaci Programu ke zlepšení kvality ovzduší Jihočeského kraje / Jiří Morávek, Lubomír Paroha, Petra Borůvková   .  Ochrana ovzduší ve státní správě VI.s. 16-20.
  article


  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.