Search results

 1. Geografická charakteristika Mikroregionu Chrudimsko / [rukopis] Vít Palaščák   .  2005 . 105 l., 10 l. příl.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad C00/100
 2. Hodnocení krajinného potenciálu modelového území obcí Horka, Leštinka, Miřetice, Prosetín, Tisovec a Vrbatův Kostelec / [rukopis] Tomáš Málek   .  2006 . 168 l., [22] l. příl.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad C00/100
 3. Nakládání s kovovými odpady v Mikroregionu Chrudimsko [rukopis] / Ilona Pekařová   .  2007 . 52 l., [10] l. příl.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad C00/100
 4. Projekt výuky lokálních dějin Chrudimska na SŠ [rukopis] / Martina Hašková   .  2012 . 81 l., [17 l. příl.]
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad C00/100
 5. Předpoklady pro rozvoj cestovního ruchu v turistickém regionu Východní Čechy [rukopis] : srovnání turistických oblastí Pardubicko a Chrudimsko-Hlinecko / Anna Marie Hrušková   .  2010 . 59 l.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad C00/100
 6. Studium transgresní báze krystalinikum/křída v okrese Chrudim na příkladech skalních výchozů / [rukopis] Pavlína Moučková   .  2006 . 45 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad C00/100
 7. Vliv rekonstrukce ČOV Chrudim na jakost vody ve vodním toku Chrudimka [rukopis] / Jana Popelková   .  2010 . 77 l.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad C00/100
 8. Vyhodnocení projektu výstavby poldru Kutřín [rukopis] / Jaromír Kočí   .  2010 . 108 l., 14 l. příl.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad C00/100


  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.