Search results

  1. Synergetický vztah sociálněekonomických a populačních procesů v ČSFR / Petr Chalupa, Koloman Ivanička   .  Brno :  Masarykova univerzita,  1992 . 168 s.
    Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
    sklad D20/000