Search results

 1. Atlas ČSSR [kartografický dokument]   .  Praha :  Geodetický a kartografický podnik,  1988 . 50 s., 12 s. příl.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad E10/000
 2. Atlas ČSSR [kartografický dokument]   .  Praha :  Geodetický a kartografický podnik,  1984 . 50 s., 12 s. příl.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad E10/000
  volný výběr00/100
 3. Atlas ČSSR [kartografický dokument]   .  Bratislava :  Slovenská kartografia,  1978 . 42 s., 14 s. příl.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad E10/000
 4. Atlas ČSSR [kartografický dokument]   .  Praha :  Kartografie,  1977 . 42 s., 16 s. příl.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad E10/000
 5. Atlas životního prostředí a zdraví obyvatelstva ČSFR / [kartografický dokument] Geografický ústav Československé akademie vědBrno ; Federální výbor pro životní prostředí Praha ; [odpovědný redaktor Milan Viturka]   .  Brno : Praha :  Geografický ústav ČSAV ; Federální výbor pro životní prostředí,  1992 . 1 atlas (ca 104 map)
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad A70/000
 6. Autokempinky ČSSR : měř. 1:1 000 000   .  Praha :  Geodetický a kartografický podnik,  1989 . 1 list
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad D10/000
 7. Automapa ČSSR : [kartografický dokument] 1:750 000   .  Praha :  Kartografie,  1976 . 1 mapa
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad D10/000
 8. Československá socialistická republika / odp. red. Jindřich Svoboda ; doprov. text zprac. Jindřich Svoboda a Eva Aunická   .  Praha :  Geodetický a kartografický podnik  1985 . 1 slož. list
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad D10/000
 9. Československá socialistická republika / odp. red. Jindřich Svoboda ; doprov. text zprac. Jindřich Svoboda a Eva Aunická   .  Praha :  Kartografie,  1982 . 1 slož. list
  book
 10. Československá socialistická republika : [kartografický dokument] základní mapa : 1:1000000   .  Praha :  Ústřední správa geodézie a kartografie,  1966 . 1 mapa
  cartography (maps)