Search results

 1. Antika a česká kultura / zpracoval autorský kolektiv za vedení Ladislava Varcla   .  Praha :  Academia,  1978 . 575 s., [65] s. obr. příl.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad E20/000
  kat. bohemistiky PF00/100
 2. Besedy k literární výchově II   .  Ústí nad Labem :  Státní vědecká knihovna Maxima Gorkého,  1985 . [38] s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad B10/000
 3. Bibliografie české a slovenské literatury pro mládež za rok 1961 / Zprac. Pravoslav Hykeš, Zdeňka Marčanová a Anna Holubová   .  Praha :  Státní nakladatelství dětské knihy,  1965 . 179, [3] s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad D10/000
 4. Bibliografie české a slovenské literatury pro mládež za rok 1962 / Zprac. Pravoslav Hykeš, Zdeňka Marčanová a Anna Holubová   .  Praha :  Státní nakladatelství dětské knihy,  1966 . 197, [3] s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad D10/000
 5. Dějiny českých zemí. II., Od poloviny 18. století do vzniku České republiky / Josef Harna, Rudolf Fišer   .  Praha :  Fortuna,  1998 . 279 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad D10/000
  kat. historie FF00/100
  volný výběr01/000
 6. Hory a nížiny / Jaromír Demek (editor) a kolektiv   .  Praha :  Academia,  1987 . 584 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad D20/000
  volný výběr01/000
 7. Na pozvání Masarykova ústavu. 3 / [Masarykův ústav AV ČR ; redakce Filip Tomáš]   .  Praha :  Masarykův ústav - Archiv AV ČR,  2007 . 129 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  kat. historie FF00/100
 8. Národ, národnost, menšiny a rasismus / David Čaněk   .  Praha :  Institut pro středoevropskou kulturu a politiku,  1996 . 96 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  kat. politologie a filozofie FF00/100
 9. Praha : osobnosti národnostních menšin / [sestavil a redigoval Jaroslav Balvín]   .  Praha :  Komise Rady hl. m. Prahy pro oblast národnostních menšin na území hl. m. Prahy,  2000 . 234 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad E20/000
 10. Předmnichovská republika a její ekonomickopolitický, sociální a ústavně právní systém / Vojtěch Mencl   .  Praha :  Naše vojsko,  1968 . 77, [2] s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad E10/000

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.