Search results

  1. Analýza struktury ekologického zemědělství v jižních a západních Čechách = Analysis of structure of organic farming in west and south Bohemia / Jan Moudrý jr., Jan Moudrý, Jan Váchal   .  Ekologické zemědělství 2007 Ekologické zemědělství 2007.s. 11-13.
    article
  2. Paleontologický význam dutin ve fosilních dřevech permokarbonského stáří středočeských a západočeských kamenouhelných pánví = The paleontological significance of hollows in Carboniferous to Permian fossil wood of the Central-Western Bohemian coal-bearing basins / Radek Mikuláš, Bořek Zasadil   .  Zprávy o geologických výzkumech v roce 2007.s. 124-127.
    article
  3. Stáří fenitů od Hůrek v čisteckém masivu ve světle složení klastik v jejich předpolí, západní Čechy = The age of fenites from Hůrky in the Čistá massif in the light of compositions of detrital rocks in their foreground, W-Bohemia / Ferry Fediuk   .  Zprávy o geologických výzkumech v roce 2007.s. 23-24.
    article