Search results

 1. Analýza a výběr motivačních faktorů u kvalifikovaných lektorů v jazykové agentuře Skřivánek s.r.o. - oblast Severozápadní Čechy [rukopis] = The analysis and selection of motivation factors of qualified instructors working for the Skřivánek s.r.o. Language Agency - the North-West Bohemia region / Lucie Reichelová   .  2010 . 54 l., [4] l. příl.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad C00/100
 2. Barokní sloupy Nejsvětější trojice v severozápadních Čechách / [rukopis] Tomáš Horáček   .  2005 . 72 l.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad C00/100
 3. Historické spontánní nápisy v širší oblasti severozápadních Čech jako kulturní fenomén / Jan Mávr   .  2023 . 73, 140 listů
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad C00/100
 4. "Hrad přepevný je Pánbůh náš." : saská luterská šlechta severozápadních Čech ve světle raně novověké sakrální architektury / Táňa Šimková ; školitelka Michaela Hrubá   .  2016 . 380 listů
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad C00/100
 5. Komparace regionálního rozvoje Dolnoslezského vojvodstva a regionu Severozápad [rukopis] / Petr Bernát   .  2007 . 47 l., 10 l. příl.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad C00/100
 6. Kriticky ohrožené druhy halofytů na vybraných lokalitách severozápadních Čech / [rukopis] Slavomír Bureš   .  1999 . 25 s., 5 s. m. příl.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad C00/100
 7. Letecká válka nad severozápadní částí odtrženého pohraničí (květen 1944 - květen 1945) / [rukopis] Martin Veselý   .  2002 . 108 listů, [22] listů příl.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad C00/100
 8. Sakrální architektura v severozápadních Čechách, možnosti záchrany a využití zanikajících staveb v okrese Chomutov : [rukopis] ohrožené kostely ve Volyni, Úhošťanech a Louchově / [Markéta Laurenčíková]   .  1998 . 61 listů, obr. příl.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad C00/100
 9. Sledování podmínek pro výuku zdravotní tělesné výchovy na základních školách v regionu severozápadních Čech / [rukopis] Iveta Faltejsková   .  2004 . 71 l., 6 l. příl.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad C00/100
 10. Vývoj a využití dotační politiky EU pro rozvoj zemědělství a venkova v severozápadních Čechách [rukopis] = Progress and use of EU's grant policy for agriculture and rural development in northwestern Bohemia / Pavel Rác   .  2009 . 68 l., 11 l. příl.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad C00/100


  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.