Search results

 1. „Hrad přepevný je Pánbůh náš.“ : saská luterská šlechta severozápadních Čech ve světle raně novověké sakrální architektury / Táňa Šimková   .  Ústí nad Labem : Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem ; Praha : Scriptorium, 2018 . 333 stran
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  volný výběr10/000
 2. Als die Musen schwiegen / Karel Vilím ; [fotografien Dušan Špička]   .  Teplice :  Regionální muzeum v Teplicích,  2006 . 179 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad B10/000
 3. Archeologické výzkumy v severozápadních Čechách v letech 1983-1992 / Jan Blažek, Petr Meduna a kolektiv   .  Most : Ústav archeologické památkové péče severozápadních Čech, 1995 . 312 stran
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad B10/000
 4. Architektura socialistického realismu v severozápadních Čechách / Lubomír Zeman   .  Ostrava :  Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Ostravě,  2008 . 115 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  volný výběr10/000
 5. Ars Montana : umělecký a kulturní transfer v otevřeném prostoru česko-saského Krušnohoří na prahu raného novověku / autoři textů: Barbara Balážová, Richard Biegel, Daniela Dvořáková, Milena Hauserová, Petr Hrubý, Michaela Hrubá, Miroslav Kamenický, Tomáš Karel, Alžběta Kratochvílová, Miroslav Lacko, Petr Macek, Aleš Mudra, Magdalena Nespěšná-Hamsíková, Michaela Ottová, Jan Royt, Táňa Šimková, David Tomíček, Lubomír Zeman   .  Praha : ViaGaudium s.r.o. : Univerzita Karlova, Filozofická fakulta ; Ústí nad Labem : Filozofická fakulta Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, 2016 . 407 stran
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  volný výběr20/000
 6. Barokní umění v severozápadních Čechách : sborník z kolokvia uskutečněného v Muzeu města Ústí nad Labem 24.-25. května 2001 / uspořádali Petr Hrubý a Michaela Hrubá   .  Ústí nad Labem :  Albis International,  2003 . 303 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  kat. historie FF00/100
 7. Bez hranic : umění v Krušnohoří mezi gotikou a renesancí = Without borders : art in the Ore Mountains between the gothic and renaissance / překlad Linda Leffová   .  V Praze : Národní galerie, 2015 . 239 stran
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  VP - Kuriš MgA.00/100
 8. Bez hranic : umění v Krušnohoří mezi gotikou a renesancí   .  V Praze : Národní galerie, 2015 . 787 stran
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  volný výběr20/000
 9. Běžně mluvený jazyk osídlenců z Moravy v českém pohraničí severozápadním / Břetislav Koudela   .  Ústí nad Labem :  Okresní archiv v Ústí nad Labem,  1971 . 24 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad B20/000
 10. Černý trojúhelník Podkrušnohoří = The black triangle - The foothills of the ore mountains = Le triangle noir - La régoin située au pied des monts métallifères : fotografie 1990 - 1994 / Josef Koudelka   .  Praha :  Vesmír,  1994 . [74] s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad D10/000

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.