Search results

 1. Analýza disparit v pokryvu modelového území Podkrušnohoří v porovnání s Českou republikou = Analysis of Podkrušnohoří land-cover disparities in comparison with the Czech Republic / Josef Seják   .  Studia oecologica.Roč. 2, č. 1 (2008), s. 46-53.
  article
 2. Analýza dlouhodobých antropických vlivů v modelovém území Podkrušnohoří = Analysis of longterm anthropic impacts in modelled region of Podkrušnohoří / Josef Seják   .  Studia oecologica.Roč. 2, č. 1 (2008), s. 28-34.
  article
 3. Demografické disparity severočeských pánevních okresů: jejich geneze a současný stav = Demographic disparities in the North Bohemian coal field districts: their genesis and present state / Jaroslav Zahálka, Miroslav Farský   .  Studia oecologica.Roč. 2, č. 1 (2008), s. 5-10.
  article
 4. Dopady přechodu k tržnímu ekonomickému systému na změny pokryvu Podkrušnohoří = Impacts of transition toward market economic system on land use changes in Podkrusnohori / Josef Seják   .  Studia oecologica.Roč. 2, č. 1 (2008), s. 69-72.
  article
 5. Ekonomické a legislativní otázky hydrické rekultivace zbytkových jam po těžbě uhlí / Lubomír Petružela   .  Těžba a její dopady na životní prostředí.Těžba a její dopady na životní prostředí II.s. 10-18.
  article
 6. Křídové sedimenty v okolí Bíliny v severozápadních Čechách = Cretaceous sediments in the surroundings of Bílina (NW Bohemia) / Jaroslav Valečka, Přemysl Zelenka   .  Zprávy o geologických výzkumech v roce 2007.s. 79-80.
  article
 7. Nález vzácného střevlíka (Coleoptera: Carabidae) Polistichus connexus (Geoffroy, 1785) na výsypkách po těžbě hnědého uhlí u města Most (severozápadní Čechy) = Record of the rare ground beetle (Coleoptera: Carabidae) Polistichus connexus (Geoffroy, 1785) on the heaps after brown coal mining near the Most town (northwestern Bohemia) / Michal Holec, Diana Holcová, Pavel Jaroš   .  Studia oecologica.Roč. 13 (2019), číslo 1, strana 37-45.
  article
 8. Problematika implementace WFD a příprava Plánu oblasti povodí Ohře a Dolního Labe v krajině narušené povrchovou těžbou / Alena Holienčinová   .  Říční krajina.Říční krajina 4 = [River landscape 4.S. 70-78.
  article
 9. Příspěvek k problematice disparit v Podkrušnohoří = Account on questions of disparities in the Podkrušnohoří region / Jaroslava Vráblíková, Petr Vráblík   .  Studia oecologica.Roč. 2, č. 1 (2008), s. 11-18.
  article
 10. Scénář socio-ekonomické a ekologické revitalizace Severočeské hnědouhelné pánve = The scenario of social, economic and ecological revitalization of the North Bohemian brown coal basin / Jaroslav Zahálka   .  Studia oecologica.Roč. 1, č. 2 (2007), s. 77-83.
  article

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.