Search results

 1. Analýza problémů zemědělství v antropogenně postižené oblasti = The analysis of the problem of farming in the anthropogennically changed area / Jaroslava Vráblíková ... [et al.]   .  Studia oecologica.Roč. 1, č. 2 (2007), s. 39-42.
  article
 2. Anketa zpracovaná u zemědělských podnikatelů z antropogenně postižené oblasti = The research made by farmers in the anthropogenically changed area / Jaroslava Vráblíková, Ludmila Holadová, Martin Neruda, Petr Vráblík   .  Studia oecologica.Roč. 1, č. 2 (2007), s. 131-139.
  article
 3. Antropogenně zatížená krajina severních Čech = The anthropogenically burdened landscape in Northern Bohemia / Jaroslava Vráblíková, Josef Seják, Martin Neruda, Petr Vráblík   .  Studia oecologica.Roč. 1, č. 2 (2007), s. 103-108.
  article
 4. Charakteristika přírodních poměrů antropogenně postižené zájmové oblasti v severních Čechách = The characterization of natural conditions in anthropogenically changed studied area in North Bohemia / Jaroslava Vráblíková, Martin Neruda, Petr Vráblík   .  Studia oecologica.Roč. 1, č. 2 (2007), s. 5-13.
  article
 5. Možnosti a cíle podpory perspektivních zemědělských činností a venkova v pánevních okresech Ústeckého kraje = The possibilities and aims of support for perspective agricultural activities and countryside in the mining districts of Ustecky region / Ivan Dejmal   .  Studia oecologica.Roč. 1, č. 2 (2007), s. 117-123.
  article
 6. Perspektivy rozvoje zemědělství v antropogenně postižené oblasti = Possibilities of the agriculture development in the anthropogennicaly changed area / Jaroslava Vráblíková, František Loudát, Ludmila Holadová, Martin Neruda, Petr Vráblík   .  Studia oecologica.Roč. 1, č. 2 (2007), s. 65-71.
  article
 7. Přírodní zdroje tepla v severních Čechách = Natural heat resources in the Northern Bohemia region / Miroslava Blažková, Kateřina Wojtaszeková   .  Studia oecologica.Roč. 1, č. 1 (2007), s. 25-33.
  article
 8. Regional identity of inhabitants in the Czech part of Euroregion Nisa = Regionální identita obyvatel české části euroregionu Nisa / František Zich   .  Univerzita Karlova.Acta Universitatis Carolinae. Geographica XXXVII, 2002, 1.s. 103-122.
  article
 9. Revitalizace malých vodních toků v severních Čechách = Revitalization of small streams in North Bohemia / Martin Neruda, Milan Holý, Vladimír Vopat, Dagmar Brejšová   .  Studia oecologica.Roč. 1, č. 2 (2007), s. 72-76.
  article
 10. Revitalizace malých vodních toků v severních Čechách = Revitalization of small streams in North Bohemia / Martin Neruda, Milan Holý, Vladimír Vopat, Dagmar Brejšová   .  Studia oecologica.Roč. 1, č. 1 (2007), s. 63-67.
  article

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.