Search results

 1. Dějiny zemědělství v Rakouském Slezsku v letech 1848-1914 s důrazem na postihnutí jeho základních vývojových tendencí : (autoreferát disertační práce z oboru hospodářské a sociální dějiny) / Kamil Rodan ; [školitel: Milan Myška]   .  Ostrava :  Ostravská univerzita,  2008 . 36 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  kat. historie FF00/100
 2. Problematika tuhých komunálních odpadů : skládka Střimice : závěrečná práce / Ivan Vanke ; vyd. Univerzita J. E. Purkyně, Ústí nad Labem. Fakulta životního prostředí   .  Ústí nad Labem,  1993 . 80 s., 3 m. příl.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad D10/000
 3. Schönheit des Alltäglichen : zur Ethik des täglichen Umgangs bei Albert Schweitzer, Martin Buber und Adalbert Stifter / Eva-Maria Heinze   .  Freiburg ; München : Verlag Karl Alber, [2016]  ©2016 . 412 stran
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad B10/000
 4. "Vati blieb im Krieg" : Vaterlosigkeit als generationelle Erfahrung im 20. Jahrhundert - Deutschland und Polen / Lu Seegers   .  Göttingen : Wallstein Verlag, [2013]  ©2013 . 620 stran
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  kat. historie FF00/100


  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.