Search results

 1. Běloruská emigrace v meziválečném Československu : studie a dokumenty : sociopolitický aspekt / Daniela Kolenovská, Michal Plavec   .  Praha : Univerzita Karlova, nakladatelství Karolinum, 2017 . 1 online zdroj (287 stran)
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  elektronické knihy01/000
  book
 2. The committee of the regions [elektronický zdroj] : presentation   .  Luxembourg :  Office for Official Publications of the European Communities,  2007 . 1 elektronický optický disk (CD-ROM)
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  Evrop. dok. středisko10/000
 3. Cool cities : urban sovereignty and the fix for global warming / Benjamin R. Barber.   .  New Haven ; London : Yale University Press, [2017]. . xv, 207 stran.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  elektronické knihy01/000
  book
 4. České školství v mezinárodním srovnání 2002 ; [elektronický zdroj] Content Education at a glance 2003 / [zpracovalo oddělení informačních výstupů a analýz]   .  [Praha] :  Ústav pro informace ve vzdělávání - nakladatelství TAURIS,  2002 . 1 elektronický optický disk (CD-ROM
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad A10/000
 5. Čeština bez příkras / Petr Sgall, Jiří Hronek   .  Praha :  Karolinum,  2014 . 153 s.
  book
 6. Dějiny současné české poezie / Angelo Maria Ripellino ; z italského originálu Storia della poesia ceca contemporanea ... přeložila Jana Sovová   .  Praha : Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, 2019 . 1 online zdroj (233 stran)
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  elektronické knihy01/000
  Dějiny současné české poezie
 7. Dětská hudební tvořivost v preprimárním vzdělávání / Petra Slavíková   .  [Praha] : Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2020 . 1 online zdroj (72 stran)
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  volný výběr01/000
  computer file
 8. Divadlo, filharmonie a studenti [elektronický zdroj] : mladí lidé jako cílová skupina marketingu kulturních institucí / Radim Bačuvčík   .  Zlín :  VeRBuM,  2008 . 1 CD-ROM
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad A10/000
 9. Etika : velmi stručný úvod / Simon Blackburn ; z anglického originálu Ethics - a very short introduction ... přeložila Barbora Maturová   .  Praha : Univerzita Karlova, nakladatelství Karolinum, 2022 . 1 online zdroj (126 stran)
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  volný výběr01/000
  computer file
 10. Europe strengthens maritime safety [elektronický zdroj]   .  [Brussels] :  European Commission,  2006 . 1 elektronický optický disk (VIDEO)
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  Evrop. dok. středisko10/000