Search results

 1. Europäische Wasserrahmenrichtlinie : neue Impulse für Sachsen : Kompaktbericht zur Bestandsaufnahme nach WRRL im Freistaat Sachsen / Herausgeber: Sächsisches Staatsministerium für Umwelt und Landwirtschaft   .  Dresden : Sächsisches Staatsministerium für Umwelt und Landwirtschaft, 2005 . 97 stran
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad B10/000
 2. Guidelines for the disposal of small quantities of unused pesticides / Edward W. Lawless, Thomas L. Ferguson, Alfred F. Meiners ; [edited by] United States Environmental Protection Agency   .  Cincinnati :  United States Environmental Protection Agency,  1975 . X, 332 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad D10/000
 3. Katalog posuzování míry speciálních vzdělávacích potřeb - část II. (Diagnostické domény pro žáky se zrakovým postižením) / Pavlína Baslerová a kol.   .  Olomouc :  Univerzita Palackého v Olomouci, Pedagogická fakulta,  2012 . 139 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  volný výběr20/000
 4. Katalog posuzování míry speciálních vzdělávacích potřeb - část II. (Diagnostické domény pro žáky s poruchami autistického spektra) / Věra Čadilová, Kateřina Thorová, Zuzana Žampachová a kol.   .  Olomouc :  Univerzita Palackého v Olomouci, Pedagogická fakulta,  2012 . 117 s.
  book
 5. Katalog posuzování míry speciálních vzdělávacích potřeb - část II. (Diagnostické domény pro žáky s tělesným postižením a zdravotním znevýhodněním) / Eva Čadová a kol.   .  Olomouc :  Univerzita Palackého v Olomouci, Pedagogická fakulta,  2012 . 176 s.
  book
 6. Katalog posuzování míry speciálních vzdělávacích potřeb - část II. (Diagnostické domény pro žáky se sluchovým postižením) / Miloš Potměšil a kol.   .  Olomouc :  Univerzita Palackého v Olomouci, Pedagogická fakulta,  2012 . 125 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  volný výběr10/000
 7. Katalog posuzování míry speciálních vzdělávacích potřeb - část II. (Diagnostické domény pro žáky s mentálním postižením) / Milan Valenta a kol.   .  Olomouc :  Univerzita Palackého v Olomouci, Pedagogická fakulta,  2012 . 201 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  volný výběr10/000
 8. Katalog posuzování míry speciálních vzdělávacích potřeb - část II. (Diagnostické domény pro žáky s narušenou komunikační schopností) / Renata Vrbová a kol.   .  Olomouc :  Univerzita Palackého v Olomouci, Pedagogická fakulta,  2012 . 155 s.
  Katalog posuzování míry speciálních vzdělávacích potřeb - část II
 9. Kontrola dodržování nejvýše přípustných hodnot ozáření obyvatelstva v okolí AM, FM, TV a radiolokačních vysílačů a RR spojů / vyd. Státní zdravotní ústav, Praha   .  Praha :  Státní zdravotní ústav,  1993 . 12 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad D10/000
 10. Proposal for a council derective on the incineration of hazardous waste / ed. Commissions of the European Communities, Brussels   .  Brussels :  Commissions of the European Communities,  1992 . 66 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad D10/000

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.