Search results

 1. Acta academica karviniensia   .  Karviná : Opava  Slezská univerzita v Opavě, Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné, Slezská univerzita . ^^^sv.
  Acta academica karviniensia
 2. Acta onomastica   .  Praha :  Ústav pro jazyk český Akademie věd České republiky,  [1995]-
  Acta onomastica
 3. Acta Universitatis Carolinae. Oeconomica   .  Praha :  Praha :  Universita Karlova,  Karolinum  1966-2002
  Acta Universitatis Carolinae
 4. Avriga : zprávy Jednoty klasických filologů   .  Praha :  Praha  KLP-Koniasch Latin Press,  Jednota klasických filologů  [1995]- . ^^^sv.
  Avriga
 5. Brücken : Germanistisches Jahrbuch. Neue Folge   .  Berlin ; Prag ; Prešov : Brücken-Verlag, 1992-  2001-[2017?] Praha : NLN, Nakladatelství Lidové noviny  [2019]- Praha : [Univerzita Karlova, Filozofická fakulta]
  Brücken
 6. Jihočeský sborník historický / Jihočeské muzeum   .  V Českých Budějovicích :  Jihočeské muzeum,  [19--] . ^^^sv.
  Jihočeský sborník historický
 7. Konserva/Na Hudbu   .  Praha :  Sdružení na podporu vydávání časopisů,  1990-1996 . 12 sv.
  Konserva/Na Hudbu
 8. L 76 : Demokratie und Sozialismus. Politische und literarische Beiträge   .  Köln :  Europäische Verlagsanstalt,  1976-1979 . 4 sv.
  journal
 9. Manufacturing Technology : Journal for Science, Research and Production   .  Ústí nad Labem : Institute of Technology and Production Management University of J.E. Purkyně, 2001-  2006-2017 Ústí nad Labem : J.E. Purkyně University in Ústí nad Labem, Faculty of Production Technology and Management  2018- Ústí nad Labem : J.E. Purkyně University in Ústí nad Labem, Faculty of Mechanical Engineering . ^^^svazků
  Manufacturing Technology
 10. Obzor : listy pro národopis, dějepis, veřejný život, literaturu a umění zvláště nynějška a vlasti   .  V Praze :  Jaroslav Pospíšil,  1855 . 1 sv. (480 s.)
  journal

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.