Search results

 1. "Duchovní" a "duševní" : příspěvek z pohledu teologie narativní / Michal Altrichter   .  Velehrad :  Refugium Velehrad-Roma,  2003 . 378 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  volný výběr10/000
 2. Entscheidungsstrukturen und Entscheidungsprozesse in der Schweizer Politik / Hanspeter Kriesi   .  Frankfurt am Main [u.a.] :  Campus,  1980 . 782 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad E10/000
 3. Komplexní přístup k degradačním procesům ve vybraných technických objektech = Comprehensive approach to the degradation processes in selected technical objects / Sylvia Kuśmierczak   .  Ústí nad Labem : Univerzita J.E. Purkyně v Ústí nad Labem, 2017 . 50 stran
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  volný výběr10/000
 4. Plazma a jeho transportní vlastnosti = Plasma and its transport properties : zkrácená verze habilitační práce / Ilona Lázničková   .  Brno :  VUTIUM,  2010 . 33 s.
  Plazma a jeho transportní vlastnosti
 5. Das schöpferische Wort : gesprochen, geschrieben, übersetzt = Tvůrčí slovo : mluveno, psáno, přeloženo / Wolfgang Spitzbardt   .  Brno :  Janáčkova akademie múzických umění v Brně,  2007 . 138 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad B10/000
  kat. bohemistiky PF00/100
 6. Technologická rizika tepelného zpracování v teorii a v praxi = Technological risks of heat treatment in theory and practice / Václav Machek   .  Ústí nad Labem : Univerzita J.E. Purkyně v Ústí nad Labem, Fakulta výrobních technologií a managementu, 2017 . 48 stran
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  volný výběr00/010
 7. Teoretické aspekty klavírní improvizace (doprovod lidové písně) / Mikuláš Popovič   .  1994 . 182 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad F40/000
 8. Užití umělých neuronových sítí v aplikované hydrologii = Use of artificial neural networks in apply hydrology : zkrácená verze habilitační práce / Miloš Starý   .  Brno :  VUTIUM,  2004 . 40 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  volný výběr01/000
  book
 9. Výskum metód pre zvyšovanie životnosti nástrojov používaných v lesníckych technológiách = Research of methods for lifetime increasing of tools used in forestry technologies / Miroslava Ťavodová   .  Ústí nad Labem : Univerzita J.E. Purkyně v Ústí nad Labem, Fakulta strojního inženýrství, 2018 . 31 stran
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  volný výběr20/000
 10. Výzkum chemické heterogenity při krystalizaci u vybraných hliníkových slitin a možnosti její eliminace = Research of the chemical heterogeneity during crystallization for selected aluminium alloys and the possibility of its elimination / Viktorie Weiss   .  Ústí nad Labem : UJEP v Ústí nad Labem, 2014 . 53 stran
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  volný výběr50/000

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.