Search results

 1. Behaviorální finance - implikace pro investory / autor diplomové práce: Michal Stupavský   .  Praha : Plot, 2016 . 77 stran
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  volný výběr10/000
 2. Čeští a slovenští umělci na Bienále v Benátkách 1920-1970 / Veronika Wolf   .  Olomouc :  Univerzita Palackého v Olomouci,  2005 . 470 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  kat. výtvarné kultury PF00/100
 3. Diplomanti FaVU 2015 / úvodní text Jan Zálešák ; redakce Jan Zálešák, Markéta Žáčková   .  V Brně : Fakulta výtvarných umění VUT v Brně, 2015 . 22 stran, 11 nečíslovaných stran, 52 nečíslovaných stran obrazových příloh
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad A10/000
 4. Diplomanti FaVU 2018 = FFA Graduates 2018   .  V Brně : Fakulta výtvarných umění VUT, [2018]  ©2018 . 135 stran
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  volný výběr10/000
 5. Diplomky Fakulty umění Ostravské univerzity : katalog k výstavě diplomových prací : Galerie výtvarného umění Ostrava, Dům umění, Galerie Laboratoř, 22.6.-22.7.2018 / texty: Martin Fišr, studenti FU   .  Ostrava : Ostravská univerzita v Ostravě, Fakulta umění, 2018 . 133 stran
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  volný výběr10/000
 6. Flaminio Scala a jeho Il teatro delle favole rappresentative v zrcadle doby : morfologická analýza Scalových scénářů podle metody V.J. Proppa : diplomová práce obhájená na Oddělení italianistiky Ústavu románských studií Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze / Kateřina Bohadlová   .  Praha :  Istituto Italiano di Cultura,  2005 . 111 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  volný výběr10/000
 7. Fragmentace krajiny ČR dopravními stavbami : vývoj, současný stav a priority územní ochrany / Vladimír Zýka   .  Praha : Academia, 2016 . 179 stran
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  volný výběr10/000
 8. Laboratoř Evropské unie : sborník sylabů nejlepších diplomových prací s tematikou Evropské unie. Ročník 6, 1/2018 / Vysoká škola ekonomická v Praze, katedra světové ekonomiky   .  V Praze : Oeconomica, [2018]  ©2018 . 167 stran
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  Evrop. dok. středisko10/000
 9. Laboratoř Evropské unie : sborník sylabů nejlepších diplomových prací s tematikou Evropské unie. Ročník 5, 1/2017 / Vysoká škola ekonomická v Praze, katedra světové ekonomiky   .  V Praze : Oeconomica, [2017]  ©2017 . 170 stran
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  Evrop. dok. středisko10/000
 10. Nerostopis pro vyšší gymnasialní a realní školy / sepsal Emanuel Bořický   .  V Praze :  nákladem B. Tempského,  1876 . 281 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad E10/000

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.