Search results

 1. 11. září 2001 : deset let poté : sborník textů / Ladislav Jakl ... [et al.] ; Marek Loužek (ed.)   .  Praha :  CEP - Centrum pro ekonomiku a politiku,  2011 . 127 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  volný výběr10/000
 2. Abychom nezapomínali : příběhy ze života židovské menšiny v Lounech 1849-1949 / Antonín Hluštík   .  Louny :  Občanské sdružení Knihovna třetího tisíciletí : Městská knihovna Louny,  2010 . 87 s., [8] s. barev. obr. příl.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  volný výběr10/000
 3. Adornos Ansichten zu Kafka und Beckett / Karol Sauerland   .  München :  Fink,  [1982] . s. 625-638
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  rakouská knihovna10/000
 4. Archäologische Untersuchungen zur tschechischen Frühgeschichte : (Grabungsberichte aus Teplitz- Schönau und Prag I) : aus Archeologické Rozhledy VIII, 1956   .  Marburg/Lahn :  J. G. Herder-Institut,  1957 . 28 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad D10/000
 5. Auf der Suche nach einer besseren Welt : Vorträge und Aufsätze aus dreißig Jahren / Karl R. Popper   .  München :  Piper,  1997 . 282 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  rakouská knihovna10/000
 6. Avantgarda 38 : štúdie, články, dokumenty / Mikuláš Bakoš   .  Bratislava :  Slovenský spisovateľ,  1969 . 290 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad B10/000
 7. Básnik v zástupe / [Autor:] Edo Urx ; Výber z literárneho diela zostavil, štúdiu a poznámky napísal Štefan Drug   .  Bratislava :  Slovenský spisovateľ,  1961 . 444 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad B20/000
 8. Bibliografie historicko-vlastivědné literatury okresu Česká Lípa za rok 2018 / Petr Kozojed   .  Česká Lípa : Státní okresní archiv v České Lípě, 2019 . 112 stran
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  kat. historie FF00/100
  volný výběr10/000
 9. Bibliografie historicko-vlastivědné literatury okresu Česká Lípa za rok 2017 / Petr Kozojed   .  Česká Lípa : Státní okresní archiv v České Lípě, 2018 . 113 stran
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  kat. historie FF00/100
  volný výběr10/000
 10. Die böhmischen Länder in den Wiener Zeitschriften und Almanachen des Vormärz (1805-1848) : tschechische nationale Wiedergeburt, Kultur- und Landeskunde von Böhmen, Mähren und Schlesien, kulturelle Beziehungen zu Wien. Teil I / Gertraud Marinelli-König   .  Wien :  Verlag der Österreichischen Akademie der Wissenschaften,  2011 . xlviii, 1027 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad B20/000
  kat. germanistiky FF (mediotéka)00/100
  rakouská knihovna10/000