Search results

 1. Anglická korespondence v praxi [elektronický zdroj] / Petra Vavrušová   .  Zlín :  Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně : Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborná škola ekonomická Zlín,  2014 . 1 CD-ROM
  Anglická korespondence v praxi
 2. Aplikovaná informatika 2 / Pavla Langrová, Radek Němec   .  Hradec Králové : Gaudeamus, 2014 . 1 CD-ROM (4 datové soubory, 2 video soubory)
  Aplikovaná informatika 2
 3. Bibliografie dějin Českých zemí [elektronický zdroj] : databáze literatury vydané v letech (1945) 1990-2013 = The bibliography of the history of the Czech Lands : database of literature published (1945) 1990-2013 / autorky Věra Hanelová, Václava Horčáková, Kristina Rexová   .  Praha :  Historický ústav,  2014 . 1 CD-ROM
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  kat. historie FF00/100
 4. Deutsches Wörterbuch : elektronische Ausgabe der Erstbearbeitung / von Jacob Grimm und Wilhelm Grimm   .  Frankfurt am Main :  Zweitausendeins,  c2004 . 131 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  kat. germanistiky FF (mediotéka)00/100
 5. Didaktika informatiky - obecné základy [elektronický zdroj] : (studijní opora pro kombinované studium) / Jiří Kropáč, Jan Lavrinčík   .  Olomouc :  Univerzita Palackého,  2009 . 2 CD-ROM
  book
 6. Efektivita vzdělávání v proměnách společnosti [elektronický zdroj] : sborník abstraktů XXI. celostátní konference ČAPV : Ústí nad Labem, 16-18. září 2013 / [editor Lukáš Círus]   .  Ústí nad Labem :  Univerzita J.E. Purkyně v Ústí nad Labem,  2013 . 1 CD-ROM
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad A10/000
 7. Elektronické informační zdroje : Open Access, bibliometrie, autorské právo, citace / Jiří Piáček   .  Olomouc : Univerzita Palackého v Olomouci, 2014 . 1 CD-ROM (136 stran)
  Elektronické informační zdroje
 8. Encyklopedie hydrobiologie [elektronický zdroj] / Jana Říhová Ambrožová   .  Praha :  Vydavatelství VŠCHT,  2006 . 1 CD-ROM
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  BI - Němcová dr.00/100
  PŘF - KB - Mgr. Martin Vaněk00/100
  volný výběr01/000
 9. Etické a sociální aspekty v oblasti vzdělávání a pedagogickém výzkumu : sborník z XXIII. konference České asociace pedagogického výzkumu / Dagmar Šafránková, Ladislav Podroužek, Josef Slowík (eds.)   .  Plzeň : Západočeská univerzita v Plzni, 2015 . 1 CD-ROM (389 stran)
  Etické a sociální aspekty v oblasti vzdělávání a pedagogickém výzkumu
 10. Informační a komunikační technologie 1 / Vladimír Jehlička   .  Hradec Králové : Gaudeamus, 2014 . 1 CD-ROM (4 datové soubory, 53 video souborů)
  Informační a komunikační technologie 1

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.