Search results

 1. Juvenilia territorialia : (sborník prací absolventů bakalářského studia IMS UK FSV). I. / editor Jiří Pešek ; redakce Tomáš Nigrin, František Med   .  Praha :  Univerzita Karlova v Praze, Fakulta sociálních věd, Institut mezinárodních studií,  2006 . 369 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad D30/000
 2. Juvenilia Territorialia : (sborník prací absolventů bakalářského studia IMS FSV UK). IV. / editor Jiří Vykoukal ; redakce Tomáš Weiss   .  Praha :  Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd,  2012 . 440 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad D20/000
 3. Juvenilia Territorialia : (sborník prací absolventů bakalářského studia IMS FSV UK). V. / editor Jiří Vykoukal ; redakce Michaela Kůželová   .  Praha :  Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd,  2012 . 429 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad D20/000
 4. Volby do zastupitelstva Ústeckého kraje - 2000 / editorka Zdenka Vajdová   .  Ústí nad Labem : Fakulta sociálně ekonomická, Univerzita J.E. Purkyně, 2001 . 167 stran
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad D30/000
 5. Vysokoškoláci o totalitě : sborník oceněných studentských prací 2009 / [autoři prací Libor Bílek ... et al. ; editoři Barbara Kopecká, Jaroslav Rokoský]   .  Praha :  Ústav pro studium totalitních režimů,  2009 . 327 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  kat. historie FF00/200