Search results

 1. Analysis and effects of general asymmetry on vertical vibration of mechanical system = Analýza vlivu všeobecné nesymetrie na kmitání mechanických soustav / Fillemon Nduvu Nangolo   .  Ústí nad Labem : UJEP, 2015 . 42 stran
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  volný výběr30/000
 2. Analýza vlivu geometrické a výrobní nesymetrie a kinematického buzení na kmitání mechanické soustavy = Analysis of the influence of geometric and production asymmetry and kinematic excitation on vibration of mechanical system / Martin Svoboda   .  Ústí nad Labem :  UJEP v Ústí nad Labem,  2012 . 43 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  volný výběr10/000
 3. Automatizování výrobních linek, optimalizace rozhraní Člověk - Stroj = Automation of production lines, optimization of human-machine interface / Jan Štěrba   .  Ústí nad Labem : Univerzita J.E. Purkyně v Ústí nad Labem, Fakulta výrobních technologií a managementu, 2015 . 37 stran
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad H10/000
 4. Barevná vzdálenost v kartografii : autoreferát disertační práce = Color distance in cartography : Ph.D. thesis summary / Alžběta Brychtová   .  Olomouc :  Univerzita Palackého v Olomouci,  2015 . 31 s.
  Barevná vzdálenost v kartografii
 5. Dynamika strukturáních změn v přírodních smrkových lesích pod vlivem imisí v Krkonoších : autoreferát disertace k získání vědecké hodnosti kandidáta zemědělsko-lesnických věd / Stanislav Vacek ; vyd. Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti, Jíloviště-Strnady. Výzkumná stanice Opočno   .  Opočno :  Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti,  1986 . 28 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad D10/000
 6. Ekonomicko-technické hodnocení strojírenského podniku v mezinárodním kontextu / Petr Kocour   .  Ústí nad Labem : Univerzita J.E. Purkyně v Ústí nad Labem, Fakulta výrobních technologií a managementu, 2015 . 50 stran
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  volný výběr10/000
 7. Hnutí nezúčastněných zemí - vlivná síla světové politiky / František Vychodil   .  Praha :  Svoboda,  1987 . 415 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  kat. historie FF00/100
 8. Charakteristika odpružení vozidla při přejezdu nerovností = Characteristics of vehicle suspension when crossing road unevenness / Jan Kampo   .  Ústí nad Labem : Univerzita J.E. Purkyně v Ústí nad Labem, 2018 . 32 stran
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  volný výběr10/000
 9. Integrita povrchu při broušení kalených ocelí = Surface integrity in hardened steels grinding / Martin Novák   .  Ústí nad Labem :  Univerzita J.E. Purkyně,  2011 . 55 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  volný výběr10/000
 10. Metodika plnění kryogenních nádob perlitem = Methodology of filling of the interspace of cryogenic vessels with expanded perlite / Valerie Černohlávková   .  Ústí nad Labem : Univerzita J.E. Purkyně v Ústí nad Labem, Fakulta výrobních technologií a managementu, 2015 . 38 stran
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad H10/000

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.