Search results

 1. Aktivity politických stran a občanských hnutí v rámci okresu Most a Chomutov / Bořek Valvoda   .  Sociální potenciál starého průmyslového regionu.s. 161-184.
  article
 2. Aktualizace Plánu odpadového hospodářství České republiky : pracovní materiály MŽP / Z. Bubeníková   .  Odpady - Luhačovice 2009.s. 1-17.
  article
 3. Analýza disparit v pokryvu modelového území Podkrušnohoří v porovnání s Českou republikou = Analysis of Podkrušnohoří land-cover disparities in comparison with the Czech Republic / Josef Seják   .  Studia oecologica.Roč. 2, č. 1 (2008), s. 46-53.
  article
 4. Analýza dlouhodobých antropických vlivů v modelovém území Podkrušnohoří = Analysis of longterm anthropic impacts in modelled region of Podkrušnohoří / Josef Seják   .  Studia oecologica.Roč. 2, č. 1 (2008), s. 28-34.
  article
 5. Aplikace sociologických přístupů při studiu životních podmínek – vybrané příklady z pánevních okresů Ústeckého kraje = Application sociological access at studies the landscape – selected examples from basin distrikt Ústí region / Milan Jeřábek   .  Studia oecologica.Roč. 3, č. 1 (2009), s. 76-83.
  article
 6. Co s klimatickou změnou? = Laissez Faire! / Petr Mach   .  Globální oteplování.s. 199-208.
  article
 7. Demografické disparity severočeských pánevních okresů: jejich geneze a současný stav = Demographic disparities in the North Bohemian coal field districts: their genesis and present state / Jaroslav Zahálka, Miroslav Farský   .  Studia oecologica.Roč. 2, č. 1 (2008), s. 5-10.
  article
 8. Economic environmental and social issues and corporate governance in relation to measurement of company performance / Alena Kocmanová, Petr Němeček   .  Liberec Economic Forum.Liberec Economic Forum 2009.s. 177-186.
  article
 9. Ekologie a podnikání / Nina Hanušová, Roman Chmelík, Michaela Schwarzová, Blanka Sokolová   .  Právo, ekonomika, management 2009.s. 42-63.
  article
 10. Ekologie v elektrotechnické výrobě / Jiří Vaněk   .  Nekonvenční zdroje elektrické energie.29. Nekonvenční zdroje elektrické energie.s. 16-18.
  article

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.