Search results

 1. Analýza znečištění korytových sedimentů Ploučnice / Diana Hrubešová   .  2017 . 94 listů, 12 nečíslovaných listů příloh
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad C00/100
 2. Bioindikátory kvality vodních ekosystémů - hodnocení kvality řeky Bíliny [rukopis] / Jana Grümannová   .  2007 . 70 l., [40] l. příl.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad C00/100
 3. Distribuce polutantů v říčních nivách = Distribution of pollutants in river floodplains / Michal Hošek   .  2022 . 84 listů, 65 nečíslovaných listů příloh
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad C00/100
 4. Environmentální aspekty rtuti jako polutantu v dolním Labi v hodnocení ichtyocenózy [rukopis] / Tomáš Kava   .  2007 . 121 s., [15] l. příl.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad C00/100
 5. Environmentální posouzení části úseku horní Ploučnice v blízkosti areálu podniku Diamo, s.p [rukopis] / Jan Soušek   .  2007 . 59 l.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad C00/100
 6. Geomorfologické sledování dílčích procesů eroze a sedimentace ve vybraném úseku přirozeně meandrujícího toku Ploučnice / Petr Pavlas   .  2015 . 76 listů
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad C00/100
 7. Historický vývoj znečištění nivy Ploučnice = Historical development of the Ploučnice River pollution / Štěpánka Tůmová   .  2022 . 133 listů
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad C00/100
 8. Kontaminace nivních sedimentů řeky Ploučnice těžkými kovy a uranem / Štěpánka Tůmová   .  2015 . 61 listů
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad C00/100
 9. Mapování znečištění nivy řeky Ploučnice / Kateřina Klimešová   .  2018 . 90 l.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad C00/100
 10. Možnosti snížení emisí do vod a ovzduší (Ammann Czech Republic a.s. - Nové Město nad Metují) [rukopis] / Martin Janeček   .  2007 . 80 l.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad C00/100

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.