Search results

 1. Agroekologické aspekty hospodaření v oblasti s vyšší antropogenní zátěží / [rukopis] Jitka Vítová   .  1998 . 40 s., 19 s. tab., graf., m. a fot. příl.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad C00/100
 2. Analyticko-chemické hodnocení půdních mikrobních společenstev při fytoremediaci s využitím Miscantthus x giganteus / Michaela Holubová   .  2017 . 68 listů
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad C00/100
 3. Analýza půdních mikrobních společenstev v průběhu kombinovaných remediačních zásahů / Tereza Matějíčková   .  2015 . 68 listů
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad C00/100
 4. Analýza půdních mikrobních společenstev v průběhu modelového bioremediačního experimentu / Lucie Berkyová   .  2018 . 77 listů
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad C00/100
 5. Biodegradace ropného znečištění v půdě: vliv přídavku degradačních mikroorganismů [rukopis] / Pavel Valiček   .  2012 . 50 l.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad C00/100
 6. Biodegradace ropných látek v půdě [rukopis] : sledování autochtonního mikrobního společenstva / Dagmar Hofmanová   .  2012 . 49 l.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad C00/100
 7. Biodegradace ropných látek v půdě pomocí přirozených a vnesených mikroorganismů [rukopis] / Petr Kotek   .  2012 . 77 l.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad C00/100
 8. Biodegradace ropných látek v půdě: sledování mikrobního společenstva po augmentaci [rukopis] / Hana Burdová   .  2012 . 56 l.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad C00/100
 9. Brusnice borůvka (Vaccinium myrtillus L.) potencionální indikátor zatížení půdního prostředí manganem / Gabriela Bílková   .  2019 . 57 listů, 4 nečíslované listy příloh
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad C00/100
 10. Detekce organických polutantů v půdě pomocí luminiscenčních bioreportérových bakterií [rukopis] / Jana Pěknicová   .  2011 . 73 l.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad C00/100

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.