Search results

 1. Altlastensanierung : Sicherung, Sanierung und Folgenutzung kontaminierter Flächen / Hrsg. Karl-Werner Kiefer   .  Berlin :  Springer,  1994 . 202 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad D10/000
 2. Analýza kontaminovaných zemin a půd : sborník referátů ze semináře : Praha, 24.4.1997 / vyd. BIJO, Praha   .  Praha :  BIJO,  1997 . 116 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad D10/000
 3. Analýza postupu (rozptylu) vlečky z požáru provozu UP2 ve Spolchemii dne 21.11.2002 a její možný vliv na změny v chemickém složení půdy a vegetace : (grant města Ústí nad Labem) : závěrečná zpráva projektu / Martin Novák ... [et al.]   .  [Ústí nad Labem :  FŽP UJEP,  2003] . Nestr.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad D00/100
 4. Analýza spadů na pozorovacích bodech : odběrové období 1992-1993: bazální monitoring zemědělských půd ČR / Jaroslav Staňa, Tomáš Ševčík   .  Brno :  Státní kontrolní a zkušební ústav zemědělský,  1994 . 42 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad D50/000
 5. Antropizácia pôdy / N. Szombathová, J. Sobocká   .  V Nitre :  Slovenská poľnohospodárska univerzita,  2006 . 114, [9] s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  volný výběr31/000
 6. Bedarfsanalyse für Bodensanierungszentren in den neuen Bundesländern : Forschungsbericht 103 40 106 UBA-FB 95-017. Phase I, Bedarfsanalyse für das BSZ Schwarze Pumpe / Hrsg. Umweltbundesamt, Berlin   .  Berlin :  Umweltbundesamt,  1995 . 228 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad D10/000
 7. Bedarfsanalyse für Bodensanierungszentren in den neuen Bundesländern : Forschungsbericht 103 40 106 UBA-FB 95-017. Phase II, Bedarfsanalyse für Bodensanierungszentren in den neuen Bundesländern / Hrsg. Umweltbundesamt, Berlin   .  Berlin :  Umweltbundesamt,  1995 . 235 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad D10/000
 8. Beurteilung diffuser Bodenkontaminationen in den neuen Bundesländern : Forschungsbericht 107 03 007/13 UBA-FB 93-141 / Ralf Ruske, Marianne Lauer, Thomas Heymann ; [Hrsg.] Umweltbundesamt   .  Berlin :  Umweltbundesamt,  1994 . 171 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad D10/000
 9. Beurteilung von Bodenbelastungen und ihre wirtschaftlichen Auswirkungen in Bulgarien / Dieter Sauerbeck, Uwe Latacz-Lohmann, Rainer Schmidt ; Hrsg. Umweltbundesamt, Berlin   .  Berlin :  Umweltbundesamt,  1996 . 103 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad D10/000
 10. Bodenbiologie und Umwelt - ökologische Zusammenhänge / G. Brucker   .  Düsseldorf :  Hagemann,  1988 . Nestr., [18] fólií
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad D10/000

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.