Search results

 1. 13 let s Metodickým pokynem MŽP „Kritéria znečištění zeminy a podzemní vody“ / Petr Kozubek   .  Sanační technologie XII Sanační technologie.s. 123-126.
  article
 2. Analýza tzv. neporušených reálných vzorků pro zpřesnění atmogeochemických měření / Veronika Kučerová ... [et. al.]   .  Sanační technologie.Sanační technologie X.s. 120-121.
  article
 3. Aplikace air spargingu při sanaci bývalého vojenského letiště Hradčany / Stanislava Prokšová, Ferdinand Herčík, Jiřina Macháčková   .  Sanační technologie.Sanační technologie IX.s. 78-83.
  article
 4. Biologicky přístupné kovy v půdách kontaminovaných těžbou a úpravou polymetalických rud v Namibii = Bioavailable metals in soils contaminated by mining and processing of base metal ores in Namibia / Vladimír Majer, Bohdan Kříbek, Jaromír Šikl   .  Zprávy o geologických výzkumech v roce 2007.s. 204-208.
  article
 5. Dekontaminační technologie pro zeminy znečištěné rtutí, pracující na principu gravitační separace - popis a zkušenosti z provozu, Vlora (Albánie) / Jan Pejřil ... [et. al.]   .  Sanační technologie.Sanační technologie XI.s. 137-139.
  article
 6. Elektrochemická dekontaminace zemin – separace 137CS / Mojmír Němec ... [et. al.]   .  Inovativní in-situ sanační technologie.Inovativní in-situ sanační technologie.s. 82-87.
  article
 7. Experiment možnosti využitia výluhu vermikompostu na dekontamináciu pôdy znečistenej impregnačným olejom = Experimental using of the vermicompost extract for decontamination of soil polluted with impregnating oil / Juraj Ladomerský ... [et al.]   .  Studia oecologica.Roč. 2, č. 2 (2008), s. 28-33.
  article
 8. Hodnotenie enzymatickej aktivity pôd kontaminovaných rizikovými prkami v zaťažených oblastiach Slovenska = Determination of soil enzymatic activity by risk elements in environmentally loaded areas in Slovakia / Lenka Bobuľská, Jozef Kožej, Lenka Demková   .  Studia oecologica.Ročník 12 (2018), číslo 1, strana 37-44.
  article
 9. Charakterizace toxicity odpadů v metodice Posuzování životního cyklu / Hana Motejlová, Vladimír Kočí, Tereza Sovová   .  Průmyslová ekologie.s. 31-35.
  article
 10. In-situ chemická oxidace manganistanem draselným - laboratorní a poloprovozní zkušenosti / Petr Beneš, Martin Kubal, Jiří Hendrych   .  Oxidační a redukční metody odstraňování ekologických zátěží (konference.Oxidační a redukční metody odstraňování ekologických zátěží.s. 34-38.
  article

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.