Search results

 1. Analýza problémů zemědělství v antropogenně postižené oblasti = The analysis of the problem of farming in the anthropogennically changed area / Jaroslava Vráblíková ... [et al.]   .  Studia oecologica.Roč. 1, č. 2 (2007), s. 39-42.
  article
 2. Clustering as a possible method of boosting rural development / Miroslava Lungová   .  Liberec Economic Forum.Liberec Economic Forum 2009.s. 210-218.
  article
 3. Efekty působení agro-environmentálních dotací v ČR - komparace let 2000 a 2006 = Impacts of agri-environmental subsidies in the CR - comparison of 2000 and 2006 / Eva Cudlínová, Miloslav Lapka   .  Studia oecologica.Roč. 1, č. 3 (2007), s. 59-72.
  article
 4. Ekosystémy a udržitelnost českého zemědělství = Ecosystems and the Czech agriculture sustainability / Josef Seják, Jaroslava Vráblíková   .  Studia oecologica.Roč. 1, č. 3 (2007), s. 24-32.
  article
 5. Financial analysis assessment of agricultural holdings in the LFA regions / Jaroslav Svoboda, Martina Novotná   .  Liberec Economic Forum.Liberec Economic Forum 2009.s. 344-351.
  article
 6. Identifikace pokrytí celospolečenských efektů multifunkčního zemědělství podporami z národních operačních programů s finanční účastí fondů EU v letech 2007-2013 = Identification of coverage of social aspects of multifunctional agriculture by grants from the national operational programs with the financial participation of EU funds in the years 2007-2013 / Ivan Dejmal   .  Studia oecologica.Roč. 1, č. 3 (2007), s. 33-58.
  article
 7. Institucionální a systémové podmínky udržitelnosti českého zemědělství v období přechodu k tržnímu systému = Institucional and systemic conditions of the Czech agriculture sustainability in transition toward market system / Josef Seják, Jan Zavíral   .  Studia oecologica.Roč. 1, č. 3 (2007), s. 5-17.
  article
 8. Možnosti a cíle podpory perspektivních zemědělských činností a venkova v pánevních okresech Ústeckého kraje = The possibilities and aims of support for perspective agricultural activities and countryside in the mining districts of Ustecky region / Ivan Dejmal   .  Studia oecologica.Roč. 1, č. 2 (2007), s. 117-123.
  article
 9. Perspektivy rozvoje zemědělství v antropogenně postižené oblasti = Possibilities of the agriculture development in the anthropogennicaly changed area / Jaroslava Vráblíková, František Loudát, Ludmila Holadová, Martin Neruda, Petr Vráblík   .  Studia oecologica.Roč. 1, č. 2 (2007), s. 65-71.
  article
 10. Podmínky udržitelného rozvoje v České republice v souladu s doporučením Evropské komise = Conditions of sustainable development in accordance with recommendations of European Comission / Magdalena Hrabánková   .  Studia oecologica.Roč. 1, č. 3 (2007), s. 18-23.
  article

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.