Search results

 1. Analýza postavení zdravotních sester ve zdravotnickém zařízení a zařízení sociálních služeb [rukopis] / Kateřina Kožárová   .  2010 . 41 l.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad C00/100
 2. Činnost a postavení sociálního pracovníka ve větším zdravotnickém zařízení - Krajská zdravotní, a.s. - Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o.z [rukopis] = Workload and status of a social worker in a large medical facility - Krajská zdravotní, a.s. - Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o.z. / Petra Podhorská   .  2009 . 54 l., [1] l. obr. příl.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad C00/100
 3. Finanční analýza zdravotnického zařízení na příkladu konkrétního ekonomického subjektu : [rukopis] Pavel Velký   .  1997 . 41 s., příl.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad C00/100
 4. Kvalita odpadních vod z nemocničního zařízení [rukopis] / Pavla Ryšlavá   .  2011 . 89 l.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad C00/100
 5. Lounská nemocnice 1885-1914 s přihlédnutím k předchozímu a následnému vývoji zdravotní péče v Lounech / [rukopis] Marie Fárová   .  1999 . 131 listů
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad C00/100
 6. Motivace dobrovolníků k práci v nemocnicích [rukopis] / Romana Šteflová   .  2013 . 76 l., [5] l. příl.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad C00/100
 7. Možnosti zapojení člověka na invalidním vozíku do běžného života na území města Teplice [rukopis] = Possibilities of the involvement of person on wheelchair to an casual life in the area of Teplice city / Jitka Ledererová   .  2009 . 99 l.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad C00/100
 8. Odpady ze zdravotnických zařízení a přiblížení nakládání s odpady v Institutu klinické a experimentální medicíny v Praze [rukopis] / Petra Dlouhá   .  2010 . 62 l.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad C00/100
 9. Odpovědnost za škodu podle občanského zákoníku v nestátních zdravotnických zařízeních [rukopis] / Jana Lavičková   .  1997 . 51 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad C00/100
 10. Služby v protidrogové prevenci [rukopis] / Michaela Nová   .  2005 . 53 s., 6 s. příl.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad C00/100

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.