Search results

 1. Biologie a zdravotnická prevence / Milena Hajnišová ; předmluva: Jiří Fišer   .  Praha :  Státní pedagogické nakladatelství,  1990 . 129 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad A010/000
  sklad E20/000
 2. Biologie člověka a zdravotní prevence / Lenka Müllerová   .  V Ústí nad Labem :  Univerzita J. E. Purkyně Ústí n. L.,  2001 . 126 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  volný výběr51/000
 3. HIV/AIDS - eine gesellschaftspolitische Herausforderung : Prävention und Frauen im Blickpunkt / Bettina Grandl   .  Linz :  Trauner,  c2009 . iv, 194 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  rakouská knihovna10/000
 4. Keeping Europe healthy : ECDC in action   .  Stockholm :  European Centre for Disease Prevention and Control (ECDC),  2008 . 16 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  Evrop. dok. středisko10/000
 5. Praktická cvičení z vývojové biologie a zdravotnické prevence. 2. díl / Milena Žižková   .  Ústí n. L. :  Pedagogická fakulta Univerzity J. E. Purkyně,  1996 . 64 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad F60/000
 6. Problematika pohybových aktivit seniorů a zdravotně postižených : soubory příspěvků prezentovaných na pracovních konferencích s mezinárodní účastí [na téma] Pohybová aktivita starších a zdravotně postižených občanů, 14.-15. listopadu 1996 a Rizika pohybových aktivit a zdravotní prevence u starších a zdravotně postižených občanů, 13.-14. listopadu 1997 na Fakultě tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlovy v Praze / editoři Josef Buchberger, Josef Kvapilík, Dagmar Pavlů   .  Praha :  [Fakulta tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlovy : Společnost pro ucelenou rehabilitaci zdravotně postižených],  1998 . 161 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad D10/000
 7. Summary of key publications 2009 : ECDC corporate   .  Stockholm :  European Centre for Disease Prevention and Control,  2010 . 43 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  Evrop. dok. středisko10/000
 8. Summary of key publications 2010 : ECDC corporate   .  Stockholm :  European Centre for Disease Prevention and Control,  2011 . 35 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  Evrop. dok. středisko10/000
 9. Škola a zdraví pro 21. století, 2010 : zdravotně orientovaná zdatnost dětí mladšího školního věku : analýza vybraných ukazatelů / Jaroslav Vrbas   .  Brno :  Masarykova univerzita ve spolupráci s MSD,  2010 . 172 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  TV - Černá Mgr.00/100
  volný výběr50/000
 10. Zákeřná mefitis : zdravotní policie a veřejná hygiena v pozdně osvícenských Čechách / Daniela Tinková   .  Praha :  Argo,  2012 . 350 s., [4] l. obr. příl.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  kat. historie FF00/100


  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.