Search results

  1. Soukromé zdravotní pojištění a jeho role v budoucím financování zdravotnictví v ČR / Miroslav Barták   .  Sborník příspěvků z konference Finance a management v teorii a praxi.s. 58-64.
    article
  2. Zdravotnictví v procesu transformace / Jaroslava Durdisová   .  Roč. 5, č. 3 (1997), s. 174-179.Acta oeconomica Pragensia.
    article