Search results

 1. Employment impact of the environmental policy in the Czech Republic / Eva Tošovská, Iva Ritschelová   .  Studia oecologica.Roč. 4, č. 1 (2010), s. 13-20.
  article
 2. Identifikace pokrytí celospolečenských efektů multifunkčního zemědělství podporami z národních operačních programů s finanční účastí fondů EU v letech 2007-2013 = Identification of coverage of social aspects of multifunctional agriculture by grants from the national operational programs with the financial participation of EU funds in the years 2007-2013 / Ivan Dejmal   .  Studia oecologica.Roč. 1, č. 3 (2007), s. 33-58.
  article
 3. The meaning of metropolises in regional development on the example of Wroclaw / Stanislaw Korenik   .  Regional development and planning Regional Development and Planning.s. 66-72.
  article
 4. Oblasti možného přežití a rozvoje podnikání segmentu MSP v Moravskoslezském kraji / Werner Bernatík, Igor Szkandera   .  Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa (Katovice, Polsko.Vliv malých a středních podniků na sociálně-ekonomické prostředí regionu.s. 11-17.
  article
 5. Podmínky rozvoje podnikatelského prostředí / Václav Šmejkal, Anna Kadeřábková   .  Kadeřábková, Anna.Růst, stabilita, konkurenceschopnost.s. 231-250.
  article
 6. Regional aspects of small and medium entrepreneurship development and their contribution to employment in Slovakia / Łubica Lesáková   .  Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa (Katovice, Polsko.Vliv malých a středních podniků na sociálně-ekonomické prostředí regionu.s. 104-110.
  article
 7. Regulace zaměstnávání a její dopady / Václav Šmejkal   .  Kadeřábková, Anna.Růst, stabilita, konkurenceschopnost.s. 251-270.
  article
 8. Situace na trhu práce v Libereckém kraji / Barbora Lavická   .  Neumannová, Helena.Regionální pracovní trh a jeho perspektivy.s. 24-30.
  article
 9. Vliv zahraničních firem na ekonomiku regionů / Alice Reissová   .  Člověk v pohraničí.s. 45-66.
  article
 10. Zaměstnanost a nezaměstnanost a sociální potenciál regionu / Igor Pleskot   .  Sociální potenciál starého průmyslového regionu.s. 49-66.
  article

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.