Search results

 1. Dekrety prezidenta republiky v mezinárodním srovnání / Jan Kuklík   .  Česko-německá deklarace.s. 147-160.
  article
 2. Demokracie a odpovědnost - slabé stránky EU / Karl-Albrecht Schachtschneider   .  Budoucnost Evropské unie.č. 60, s. 47-51.
  article
 3. EU - popření demokracie / Alain Bournazel   .  Budoucnost Evropské unie.č. 60, s. 43-45.
  article
 4. Chemická legislativa dnes – REACH a GHS a jejich implementace do legislativy ČR / Vladimír Janeček   .  Aprochem 2009 Aprochem 2009.s. 2301-2307.
  article
 5. Implementace nařízení REACH a CLP / Alena Krejčová   .  Aprochem 2010 Aprochem.2. díl, s. 2319-2321.
  article
 6. Jak překonat evropskou legislativu / Bill Cash   .  Budoucnost Evropské unie.č. 60, s. 37-41.
  article
 7. Které trendy budou nejvíc ovlyvňovat podnikání a legislatívu v příšti desetiletí? / Peter Nagy   .  Právo, ekonomika, management 2009.s. 153-160.
  article
 8. Ktoré trendy budú najviac ovplyvňovať podnikanie a legislatívu v budúcom desaťročí? / Lucia Tribulová, Petra Šavelová, Veronika Dvorská   .  Právo, ekonomika, management 2009.s. 141-152.
  article
 9. Legislativa nakládání s čistírenskými kaly v souvislosti s hodnocením účinnosti hygienizace / Ladislava Matějů, Magdalena Zimová   .  Vodárenská biologie 2009.s. 124-129.
  article
 10. Nápravná opatření – laguny Ostramo, dokončení legislativního procesu záměru / Alena Orlíková   .  Sanační technologie XII Sanační technologie.s. 69-73.
  article

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.