Search results

 1. Bobřík informatiky [elektronický zdroj] : výběr z úloh národních kol soutěže 2008 a 2009 / [sestavil Jiří Vaníček]   .  Praha :  Výzkumný ústav pedagogický v Praze,  2009 . 32 s.
  book
 2. Česká základní škola : vícepřípadová studie / Dominik Dvořák ... [et al.]   .  Praha :  Karolinum,  2010 . 310 s.
  book
 3. Didaktika hudební výchovy ve studiu učitelství pro 1. stupeň ZŠ. 1., Práce s písní / Hana Váňová   .  Praha : Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2020 . 1 online zdroj (84 stran)
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  volný výběr01/000
  computer file
 4. Inkluzivní vzdělávání pohledem vedení škol a školních speciálních pedagogů / Jana Mrázková   .  [Praha] : Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2020 . 1 online zdroj (260 stran)
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  volný výběr01/000
  computer file
 5. Jak učit matematice žáky ve věku 10-16 let : sborník příspěvků celostátní konference 22. - 24. 10. 2015 Litomyšl / Společnost učitelů matematiky JČMF ; editor Edurd Fuchs   .  Praha : Jednota českých matematiků a fyziků, 2017. . 251 stran
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad A10/000
 6. Kapitoly z didaktiky českého jazyka pro 1. stupeň ZŠ / Eva Hájková   .  Praha : Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2021 . 1 online zdroj (175 stran)
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  volný výběr01/000
  computer file
 7. Kritická místa matematiky základní školy v řešeních žáků / Naďa Vondrová, Miroslav Rendl a kol.   .  V Praze : Univerzita Karlova, nakladatelství Karolinum, 2015 . 462 stran
  Kritická místa matematiky základní školy v řešeních žáků
 8. Kvalita života dětí a didaktika / Hana Lukášová   .  Praha :  Portál,  2010 . 202 s.
  Kvalita života dětí a didaktika
 9. Multi kulti : menšiny v ČR : metodická příručka pro základní školy / [na přípravě textů a aktivit se podíleli Daniela Bodnárová ... et al.]   .  Olomouc :  Agentura rozvojové a humanitární pomoci Olomouckého kraje,  2009
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad A10/100
 10. Návrh doporučené struktury minimálního preventivního programu prevence rizikového chování pro základní školy [elektronický zdroj] / autoři Michal Miovský ... [et al.]   .  Praha :  Klinika adiktologie, 1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy v Praze a Všeobecná fakultní nemocnice v Praze ve vydavatelství Togga,  2012 . 1 online zdroj (100 s.)
  Návrh doporučené struktury minimálního preventivního programu prevence rizikového chování pro základní školy

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.