Search results

 1. Applying of teaching materials in teaching maths at primary school – gender aspect / Róbert Osaďan, Eva Severini, Veronika Valkóová   .  Online Journal of Primary and Preschool Education, Vol 3, No 1 (2019).
  article
 2. Rozšíření školního poradenského pracoviště o pozici školního speciálního pedagoga a školního psychologa = Extension of the school counseling center with the position of school special educator and school psychologist / Miroslava Bartoňová, Jarmila Pipeková, Jan Viktorin, Marie Vítková   .  Online Journal of Primary and Preschool Education, Vol 3, No 1 (2019).
  article
 3. Školní zahrady – nezastupitelný prvek v urbanismu sídel = School gardens - irrecoverable element in urbanism of towns / Tereza Hrubá   .  Acta Pruhoniciana.[Sv.] 90 (2008), s. 25-33.
  article
 4. The topic of buoyancy as research box for pupils / Volkmar Putz, Renate Grof, Ingrid Hantschk   .  Online Journal of Primary and Preschool Education, Vol 1, No 2 (2017).Strana 24-30.
  article


  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.