Search results

 1. 55. výročí vysokoškolského vzdělávání učitelů na severní Moravě a ve Slezsku / [editoři Vladimír Krejčí, Josef Malach]   .  V Ostravě :  Ostravská univerzita,  2008 . 199 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad B10/000
 2. Aktuální trendy v pregraduální přípravě učitelů základních a středních škol = The topical trends in the undergraduate preparation of the natural science teachers of the primary and secondary schools / Jana Škrabánková   .  Brno :  Masarykova univerzita,  2008 . 67 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  volný výběr20/000
 3. Analýza vysokoškolské přípravy učitelů cizích jazyků / Pavel Doulík, Jiří Škoda, Natalia Orlova   .  Ústí nad Labem :  Univerzita J.E. Purkyně v Ústí nad Labem,  2013 . 147 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  volný výběr40/000
 4. Anglická terminologie pro učitele : praktický průvodce / Veronika Dvořáčková, Dita Hochmanová, Dita Trčková   .  Praha : Grada, 2021 . 223 stran
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  volný výběr10/000
 5. Anglický jazyk pro profesní potřeby učitele : úroveň A Společného evropského rámce pro jazyky / Zuzana Procházková   .  Ústí nad Labem :  Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí n. L.,  2007 . 119 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  volný výběr11/000
 6. Anglický jazyk pro profesní potřeby učitele : úroveň B Společného evropského rámce pro jazyky / Bohumila Roubalová   .  Ústí nad Labem :  Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí n. L.,  2007 . 171 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  volný výběr11/000
 7. The Cambridge guide to second language teacher education / edited by Anne Burns, Jack C. Richards   .  New York :  Cambridge University Press,  2009 . viii, 325 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  AN - Orlová doc.00/100
 8. Cedefop. Annual report 2012   .  Luxembourg :  Publications Office of the European Union,  2013 . 151 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  Evrop. dok. středisko10/000
 9. Cesta Rámcového vzdělávacího programu do škol : sborník příspěvků z vědecké konference s mezinárodní účastí : 13. září 2006, Ústí nad Labem / [editorka Renata Šikulová]   .  Ústí nad Labem :  Univerzita J. E. Purkyně Ústí n. L.,  2006 . 136 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  volný výběr21/000
 10. Cesty dalšího vzdělávání učitelů / Bohumíra Lazarová a kol.   .  Brno :  Paido,  2006 . 230 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  kat. bohemistiky PF00/100
  volný výběr01/010

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.