Search results

 1. Alfa revue   .  Praha :  Ústav pro informace ve vzdělávání,  1991-1995 . 5 sv.
  journal
 2. Be. Betrifft Erziehung   .  Weinheim :  Beltz,  1974-1986
  journal
 3. Contemporary education dialogue   .  London:  Sage:  2003-
  journal
 4. Dnešní svět   .  Praha :  TERRA-KLUB,  2005- . ^^^sv.
  Dnešní svět
 5. Gramotnost, pregramotnost a vzdělávání : odborný recenzovaný časopis zaměřený na problematiku čtenářské, matematické, informační a přírodovědecké gramotnosti a pregramotnosti   .  Praha : Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2017-
  Gramotnost, pregramotnost a vzdělávání
 6. Informatorium 3-8 : Časopis pro výchovu dětí od 3-8 let v mateřských školách a školních družinách   .  Praha :  Portál,  1993- . ^^^sv.
  Informatorium 3-8
 7. IRAL = Internationale Zeitschrift für angewandte Linguistik in der Spracherziehung = Revue internationale de linguistique appliquée : Enseignement des langues : International Review of Applied Linquistics in Language Teaching   .  Heidelberg :  Groos,  1963-
  journal
 8. Learning and instruction   .  Oxford :  Pergamon,  1991-
  journal
 9. Live and Learn : news, views and initiatives from across the ETF community External Communication Unit, European Training Foundation   .  Luxembourg  Office for Official Publications of the European Communities
  journal
 10. Logos Polytechnikos   .  Jihlava :  Vysoká škola polytechnická Jihlava,  2010- . ^^^sv.
  Logos Polytechnikos

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.