Search results

 1. "A vypravuj synu svému--" : hagady ve sbírkách Židovského muzea v Praze ; [od 25. března do 27. června 2010 : Galerie Roberta Guttmanna, Praha] = "And you shall tell your son--" : haggadot in the collections of the Jewish Museum in Prague ; [from 25 March until 27 June 2010 : The Robert Guttmann Gallery, Prague / texty Ondřej Čihák, Michal Bušek ; sestavovatel textové části katalogu Makréta Kotyzová ; překlad Stephen Hattersley]   .  Praha :  Židovské muzeum v Praze,  c2010 . 71 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  volný výběr10/000
 2. Jazyk a řeč knihy : k výzkumu zámeckých, měšťanských a církevních knihoven = [pour une étude des bibliothèques aristocratiques, bourgeoises et conventuelles = zur Erforschung der Schloss-, Bürger- und Kirchenbibliotheken = investigaciones en las bibliotecas aristocráticas, burguesas y eclesiásticas] / Jitka Radimská (ed.)   .  České Budějovice :  Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích,  2009 . 582 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  volný výběr10/000
 3. Knihovna Františka Martina Pelcla / Josef Johanides   .  Boskovice :  Albert,  2003 . 138 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  volný výběr10/000
 4. Knihy : přehledné dějiny od klínového písma po elektronické čtečky / Roderick Cave a Sara Ayadová ; z anglického originálu A history of the book in 100 books ... přeložil Vladimír Golombek   .  V Praze : Slovart, 2015 . 288 stran
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  volný výběr10/000
 5. Listování : moderní knižní kultura ve sbírkách Muzea umění Olomouc : [Muzeum umění Olomouc - Muzeum moderního umění, 10.6.-11.10.2009 / texty Hana Bartošová ... et al. ; překlad Martin Kolář, Michael Stoddart] = Turning pages : modern book culture in the collections of the Olomouc museum of art] : Olomouc Museum of Art - Museum of Modern Art : 10 Jun. - 11 Oct. 2009 / texts Hana Bartošová ... et al. ; translation Martin Kolář, Michael Stoddart]   .  Olomouc :  Muzeum umění Olomouc,  2009 . 191 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  volný výběr10/000
 6. Problematika historických a vzácných knižních fondů Čech, Moravy a Slezska 2005 : architektura knihy (forma, obsah a jejich tvar) : sborník z 14. odborné konference, Olomouc, 22.-23. listopadu 2005 / [k vydání připravil Rostislav Krušinský]   .  Brno : v Olomouci  Sdružení knihoven České republiky ; Vědecká knihovna,  2006 . 184 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  volný výběr10/000
 7. Problematika historických a vzácných knižních fondů Čech, Moravy a Slezska 2004 : lidé okolo knih (autor - tvůrce - recipient) : sborník z 13. odborné konference, Olomouc 23.-24. listopadu 2004 / [k vydání připravil Rostislav Krušinský]   .  Brno : V Olomouci :  Sdružení knihoven České republiky ; Vědecká knihovna,  2005 . 301 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  volný výběr10/000
 8. Tři tisíce let knižního umění : skvosty pěti kultur / Zdeněk Drahoš   .  Brno :  Moravské zemské muzeum,  2015 . 52 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  volný výběr10/000
 9. Ze zahrádky do zahrady, aneb, Od Hortulu animae k Štěpné zahradě Martina z Kochemu : utváření modlitební knihy barokního typu / Jan Kvapil   .  V Ústí nad Labem :  Univerzita J. E. Purkyně Ústí n. L.,  2001 . 220 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad B20/000
  sklad D40/000
  kat. bohemistiky PF00/100
  kat. germanistiky FF (mediotéka)00/100