Search results

 1. Alternativní zdroj vytápění pro výrobní a administrativní prostory [rukopis] / Radovan Vlačiha   .  2014 . 66 l., [3] l. příl.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad C00/100
 2. Design topného akumulačního tělesa [rukopis] / Lucie Smyslová   .  2013 . 70 l.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad C00/100
 3. Ekologické a ekonomické výhody plynového vytápění / [rukopis] Radka Tomanová   .  1996 . 48 s., 12 s. graf. a tab. příl.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad C00/100
 4. Energetické využití dřevního odpadu [rukopis] / Tereza Chumlenová   .  2012 . 72, v l.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad C00/100
 5. Inventarizace a zpracování informací o vývoji znečištění ovzduší v Děčíně [rukopis] / Karel Beránek   .  1994 . 58 s., 1 mp. příl.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad C00/100
 6. Minimalizace ztrát tepla stavebních objektů / [rukopis] Radek Horký   .  2006 . 59 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad C00/100
 7. Možnosti využití bioplynu v ČOV - návrh podkladů pro ČOV V. Březno / [rukopis] Martin Vondráček   .  1997 . 30 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad C00/100
 8. Návrh alternativního zdroje vytápění pro panelový dům / Michal Slavík   .  2015 . 50 listů
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad C00/100
 9. Návrh na využití odpadního tepla z lokální Bioplynové stanice v obci Lkáň / Ondřej Novák   .  2016 . 46 listů
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad C00/100
 10. Návrh obnovitelného zdroje tepla pro komerční objekt / Dominik Popela   .  2022 . 69, 3 listů, 1 nečíslovaný list příloh
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad C00/100

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.