Search results

 1. 17. listopad 1939 : po 55 letech   .  Brno :  Doplněk,  1994 . 95 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad D20/000
 2. 25 Jahre Franz Werfel-Stipendienprogramm / Eva Müllner, Lydia Skarits (Hg.)   .  Wien : OeAD, 2017 . 123 stran
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad B10/000
  rakouská knihovna10/000
 3. Adaptácia a socializácia gréckokatolíckych bohoslovcov / Ján Knapík   .  Prešov : Vydavateľstvo Michala Vaška, 2014 . 142 stran
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  volný výběr10/000
 4. Aktuální proměny českých dějin umění – Re/vize a reklama/ce tradičního : sborník z konference studentů doktorských programů dějin umění v ČR uskutečněné ve dnech 21.–23. dubna 2006 na Semináři dějin umění Filozofické fakulty Masarykovy univerzity v Brně / [sborník editovaly Martina Grmolenská, Radka Miltová, Petra Trnková]   .  Brno :  Masarykova univerzita,  2007 . 95 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  kat. historie FF00/100
  VU - Růžičková R. Mgr.00/100
  volný výběr10/000
 5. Alma mater Pragensis : studie k počátkům Univerzity Karlovy / František Šmahel   .  Praha : Univerzita Karlova v Praze, nakladatelství Karolinum, 2016 . 614 stran, 8 nečíslovaných stran obrazových příloh
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  volný výběr10/000
 6. Analýza odborného textu - současný jazyk a výstavba jazykových projevů v současné době / Karel Dvořák, Richard Říha   .  České Budějovice : Vysoká škola evropských a regionálních studií, z.ú., 2017 . 47 stran
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  volný výběr10/000
 7. Analýza vybraných myšlenkových dovedností studentů učitelství prvního stupně základní školy / Vlastimil Chytrý, Jaroslav Říčan a Alena Tošovská   .  Ústí nad Labem : Univerzita J.E. Purkyně v Ústí nad Labem, 2020 . 160 stran
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  volný výběr50/000
 8. Architectural ethnography : Atelier Bow-Wow / edited by Jennifer Sigler, Leah Whitman-Salkin ; interviewed by K. Michael Hays   .  Cambridge : Harvard University Graduate School of Design ; Berlin : Sternberg Press, [2017]  ©2017 . 77 stran
  book
 9. Bakaláři a mistři promovaní na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze v létech 1586-1620 = Baccalaurei et magistri in facultate philosophica Universitatis Carolinae Pragensis ab anno 1586 usque ad annum 1620 determinati / Karel Beránek   .  Praha : Univerzita Karlova, 1989  ©1988 . 256 stran
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad B10/000
  kat. historie FF00/100
 10. Cesty k inkluzi / Lea Květoňová, Iva Strnadová, Vanda Hájková   .  Praha :  Karolinum,  2012 . 167 s., [4] s. obr. příl.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  volný výběr10/000

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.