Search results

 1. Ammianus Marcellinus a východní politika Římské říše / Adam Prem   .  2022 . 106 listů
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad C00/100
 2. Ammianus Marcellinus, pozdně římský pramen k dějinám vojenství / Adam Prem   .  2018 . 48 listů
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad C00/100
 3. Deník Jana Spáčila - československého legionáře v Rusku / Eliška Černá   .  2019 . 59 listů
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad C00/100
 4. Globální válka mezi USA a SSSR a role Československa v ní / Richard Švanda   .  2022 . 117 listů
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad C00/100
 5. Náhradní prapor c. a k. pěšího pluku č. 18 v České Lípě a jeho úloha v roce 1918 / Radek Andonov   .  2019 . 64 listů, 4 nečíslované listy příloh
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad C00/100
 6. Pevnost Terezín, stavební vývoj opevnění od roku 1790 do konce 19. století [rukopis] / Ivan Fuksa   .  2014 . 184 l.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad C00/100
 7. Středověké válečnictví mezi lety 1192-1378 ve světle vybraných kronik 14. století / Lukáš Ryčl   .  2022 . 112 listů
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad C00/100
 8. Velitelé náhradního praporu c. k. pěšího pluku č. 18 v České Lípě (1915-1918) / Radek Andonov   .  2021 . 81 listů
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad C00/100


  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.