Search results

 1. Akutní toxicita směsí těžkých kovů pro vodní organismy [rukopis] / Tereza Dřevěná   .  2012 . 61 l.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad C00/100
 2. Akutní toxicita směsí těžkých kovů pro vodní organismy [rukopis] / Šárka Šebestová   .  2009 . 115 l.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad C00/100
 3. Inhibice růstu sladkovodních řas binárními směsmi těžkých kovů [rukopis] / Miroslava Lahovská   .  2010 . 65 l.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad C00/100
 4. Znečištění vody léčivy a jeho vliv na vodní faunu se zaměřením na ryby [rukopis] / Kamila Václavíková   .  2014 . 62 l.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad C00/100


  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.