Search results

 1. Analýza výstavby nových jezů na Děčínsku a její vliv na místní ekonomiku dopravy : [rukopis] Vladimír Kníže   .  2005 . 47 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad C00/100
 2. Geografie podniku ČSPL, a. s. Děčín a jeho vztah k labské vodní cestě [rukopis] / Jiří Mlynář   .  1995 . 94 listů, 12 listů obr. příl.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad C00/100
 3. Historickogeografický vývoj splavňování vodních toků [rukopis] : (na příkladu dolního Labe) / Daniel Havránek   .  1999 . 67 listů
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad C00/100
 4. Lodní zdvihadlo Slapy [rukopis] / Patrik Dlask   .  2010 . 38 l., [7] l. obr. příl.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad C00/100
 5. Plavební stupeň Děčín - dlouhodobé sledování hladiny podzemních vod v závislosti na kolísání hladiny v řece Labe [rukopis] / Markéta Wienerlová   .  2010 . 58 l.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad C00/100
 6. Postavení a vývoj vodní dopravy v ČR v mezinárodním srovnání / Jana Mendeová   .  2016 . 46 listů
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad C00/100
 7. Rozvoj lodní dopravy na Labi se zvláštním zřetelem na Děčín a Ústí nad Labem : [rukopis] Šárka Šebestová   .  2004 . 60 s., 4 s. příl.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad C00/100
 8. Říční doprava na Labi [rukopis] / David Sladký   .  2011 . 61 l.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad C00/100
 9. Strategická efektivnost vodních děl na Labi : [rukopis] Jiří Vorel   .  2006 . 48 l., 11 l. příl.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad C00/100
 10. Vodní doprava a životní prostředí [rukopis] : (na příkladu řeky Labe) / Pavel Tomka   .  1999 . 75 listů, [12] listů příl.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad C00/100