Search results

 1. Bytové spoluvlastnictví v novém občanském zákoníku : komentář : [§ 1158-1222] / Eva Kabelková, Pavla Schödelbauerová   .  V Praze :  C.H. Beck,  2013 . xx, 340 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  PP - Šemík Mgr.00/100
 2. Sborník příspěvků z odborného semináře na téma Aktuální otázky družstevnictví / redaktor Magdalena Hunčová   .  Ústí nad Labem :  Univerzita Jana Evangelisty Purkyně, Fakulta sociálně ekonomická,  2000 . 49 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad D10/000
  volný výběr21/000
 3. Účetnictví pro bytová družstva a společenství vlastníků jednotek od A do Z / Marta Neplechová   .  Olomouc :  Anag,  2004 . 335 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  volný výběr20/000
 4. Účetnictví vlastníků bytových domů : postupy účtování, nájmy, služby, daně, účetní závěrka / Marta Neplechová   .  Praha :  Bilance,  1998 . 100 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad D20/000
 5. Vlastnictví a nájem bytů : podle stavu k 1.12.2004 / Josef Fiala, Věra Korecká, Vladimír Kurka   .  Praha :  Linde,  2005 . 315 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad D10/000
  volný výběr10/000
 6. Zákon o vlastnictví bytů : komentář / Josef Fiala ... [et al.]   .  Praha :  C.H. Beck,  2005, c2000 . xxiv, 476 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad D10/000